Cardedeu - Bicicleda
Cardedeu - Bicicleda

Disseny, fabricació i instal·lació de un tancament a la Plaça Joan Alsina de Cardedeu (Barcelona)

En aquesta instal·lació es va requerir de fer un tancament personalitzat amb accés mitjançant aplicació mòbil. La instal·lació consta de dues zones, una per usuaris de rotació, usuaris que utilitzen l'estacionament per poca estona, i una zona per usuaris de llarga durada, es per usuaris que tenen asignada la seva plaça fixa i on poden deixar la seva bicicleta estacionada per un periòde llarg de temps.

L'estacionament està previst amb un sistema de video-vigilància amb una càmera que grava les 24 hores del dia.

A l'interior es van instal·lar dos models dels nostres sistemes per aparcar les bicicletes, el model Two Levels i el model Vela. Amb el model Two Levels permet optimitzar l'espai posant dues bicicletes a diferent nivell i amb el model Vela permet fixar la bicicelta de manera senzilla i molt rapidament.

Granollers - Estació
Granollers - Estació

Disseny, fabricació i instal·lació de un tancament a l'Estació de Trens de Granollers (Barcelona).

En aquesta instal·lació es va requerir de fer un tancament personalitzat amb accés mitjançant aplicació de mòbil. La instal·lació està prevista amb una càmera de video-vigilància les 24h.

A l'interior es van instal·lar dos models dels nostres sistemes per aparcar les bicicletes, el model Two Levels i el model PKHOR Simple. Amb el model Two Levels permet optimitzar l'espai posant dues bicicletes a diferent nivell i amb el model PKHOR Simple permet fixar la bicicelta de manera senzilla i molt rapidament.

Adicionalment s'ha instal·lat el model BIKE TOOLS en l'exterior del tancament, per tal de oferir un servei bàsic de manteniment de les bicicletes per els usuaris que ho requereixin. El model instal·lat s'acciona mitjant la introducció de una moneda, que al finalitzar la utilització es retorna al usuari.

Terrassa - Estació
Terrassa - Estació

Disseny, fabricació i instal·lació de un tancament a l'Estació de Trens de Terrassa (Barcelona).

En aquesta instal·lació es va requerir de fer un tancament personalitzat amb accés mitjançant aplicació de mòbil i també es possible accedir mitjançant la marcació de un codi en un teclat que hi ha instal·lat a la porta d'entrada. La instal·lació està prevista amb una càmera de video-vigilància les 24h.

A l'interior es van instal·lar dos models dels nostres sistemes per aparcar les bicicletes, el model Two Levels i el model Scooter per patinents. També es va requerir de l'instal·lació de unes guixetes per tal de oferir els usuaris la possiblitat de guardar el casc i altre elements a l'interior. Amb el model Two Levels permet optimitzar l'espai posant dues bicicletes a diferent nivell i amb el model Scooter permet l'estacionament de patinets de forma senzilla.

Adicionalment s'ha instal·lat el model BIKE TOOLS en l'exterior del tancament, per tal de oferir un servei bàsic de manteniment de les bicicletes per els usuaris que ho requereixin. El model instal·lat s'acciona mitjant la mateixa aplicació de mòbil que s'utilitza per accedir al tancamnet.

 

Gavà - AMB
Gavà - AMB

Disseny, fabricació i instal·lació de un tancament a l'Estació de Trens de Gavà (Barcelona).

En aquesta instal·lació es va requerir de fer un tancament personalitzat amb accés mitjançant aplicació de la pròpia AMB.

A l'interior es van instal·lar dos models dels nostres sistemes per aparcar les bicicletes, el model Two Levels i el model PKHOR Simple. També es va requerir de l'instal·lació de unes guixetes per tal de oferir els usuaris la possiblitat de guardar el casc i altre elements a l'interior. Amb el model Two Levels permet optimitzar l'espai posant dues bicicletes a diferent nivell i amb el model PKHOR Simple permet aparcar les bicicletes de forma senzilla.

Adicionalment s'ha instal·lat el model BIKE TOOLS, per tal de oferir un servei bàsic de manteniment de les bicicletes per els usuaris que ho requereixin. El model instal·lat s'acciona mitjant una moneda, que un cop finalitzat el seu ús es retornada al usuari.

 

YoutubeFacebookTwitterLinkedinInstagram